• Lòng đất mẹ chắt chiu khoáng sản - Tim đàn con rực đỏ lửa luyện kim
 • Follow us

Bột sắt 91

Bảng thành phần sản phẩm

 • TFe: 90-97 %
 • MFe: 76-91 %
 • C: < 1.5 %
 • P: < 0.02 %
 • S: < 0.025 %

Chi tiết sản phẩm

....

.....

Quy cách sản phẩm

...

 • ....
 • ....
 • ....

Quy trình vận chuyển

....

 • ....
 • ....
 • ....