Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Văn nghệ thể thao > CAO BẰNG xưa, MIREX hôm nay

CAO BẰNG xưa, MIREX hôm nay


Cao Bằng ơi dấu chân người ở đó
Lịch sử, khắc ghi năm tháng anh hùng
Hang Pác Bó ngôi nhà to của Bác
Che chở cho người chiếu sáng niềm tin
Trần hưng đạo địa danh Đảng chọn
Hơi ngộ nhân tài xây dựng Đảng quang vinh
Móc son ấy ngàn năm sáng chói
Để lại muôn đời cho dân tộc Việt Nam
MIREX tôi niềm tin của thép
Theo Đảng chỉ đường tìm khoáng sản luyện kim
Biết gian khổ nhưng càng cố gắng
Ánh lửa luyện kim soi sáng niềm tin

mirex.vn
Các bài viết liên quan