Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Văn nghệ thể thao

Văn nghệ thể thao

Dây hàn lõi thuốc Mirex

Dây hàn lõi thuốc Mirex

Với mục tiêu mở rộng ứng dụng của sắt xốp,Công ty Mirex đã hợp tác với các Công ty CP VLH Thiện Phúc nghiên cứu và sản xuất thành công Dây hàn lõi thuốc TP71T, sử dụng thành phần lõi thuốc từ bột sắt xốp Mirex

SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

Hướng dẫn sử dụng SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON User manual)

MTAG Switzerland thăm và làm việc với Mirex

MTAG Switzerland thăm và làm việc với Mirex

Ngày 7/10/2015, MTAG Switzerland đã đến thăm và làm việc với nhà máy Mirex

Các hoạt động văn hóa thể thao của công nhân viên Công ty Mirex

Các hoạt động văn hóa thể thao của công nhân viên Công ty Mirex

Trong năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng Cán bộ CNV công ty Mirex vẫn thường xuyên tổ chức, thám gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa và thể thao

Một số hình ảnh: Mirex với phong trào thể thao của Tỉnh Cao Bằng

Một số hình ảnh: Mirex với phong trào thể thao của Tỉnh Cao Bằng

Một số hình ảnh: Mirex với phong trào thể thao của Tỉnh Cao Bằng