Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Đào tạo và huấn luyện > Huấn luyện an toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2011

Huấn luyện an toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2011

I. Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ đợt 1 năm 2011 đối với người lao động.
   
  
1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 11 – hết ngày 12/01/2011.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Nội dung huấn luyện:
- Nội dung cơ bản các luật của an toàn lao động.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động trong công tác AT – VSLĐ.
- Đánh giá các yếu tố rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong dây chuyền sản xuất của nhà máy và biện pháp cải thiện.
5. Giảng viên huấn luyện:
  - Hoàng Văn Hai
  - Linh Đức Huấn
6. Người tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
7. Số lượng học viên: 25 người.

II. Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ đợt 2 năm 2011 đối với người lao động.1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày  07/5  –  hết ngày  08/05/2011.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Nội dung huấn luyện:
- Nội dung cơ bản các luật của an toàn lao động.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động trong công tác AT – VSLĐ.
- Đánh giá các yếu tố rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong các dây chuyền sản xuất của nhà máy và biện pháp cải thiện.
- Giới thiệu và hướng dẫn thao tác thực hành: Bán mặt nạ phòng độc, mặt nạ và bình dưỡng khí, quần áo chống lửa, bình khí CO2 và bình bột chữa cháy, lăng vòi chữa cháy.
5. Giảng viên huấn luyện:
- Hoàng Văn Hai – Phó ban AT – CQ – MT.
6. Người tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
7. Số lượng học viên: 235 người.

mirex.vn
Các bài viết liên quan