Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Đào tạo và huấn luyện > CÁC ĐỢT TẬP HUẤN – HUẤN LUYỆN CỦA NHÀ MÁY TRONG NĂM 2010

CÁC ĐỢT TẬP HUẤN – HUẤN LUYỆN CỦA NHÀ MÁY TRONG NĂM 2010

I. Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động.•    Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 02 năm 2010, tại nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng, Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ – Cục an toàn lao động đã tổ chức thành công khóa học huấn luyện về ATLĐ – VSLĐ cho 129 CBCNV của nhà máy. Đây được coi là một trong những hoạt động định kỳ được ban lãnh đạo nhà máy vô cùng quan tâm.

•    Buổi huấn luyện đã mang lại cho CBCNV nhà máy những kiến thức quan trọng về mục đích, ý nghĩa của công tác AT – VSLĐ; một số quy định pháp luật về chế độ, chính sách công tác bảo hộ lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động trong công tác AT – VSLĐ; quy định về công tác huấn luyện AT – VSLĐ (Thông tư 37/2005/BLĐTBXH); cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phương pháp WISE); đánh giá các yếu tố rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong sản xuất và biện pháp cải thiện điều kiện lao động…

II. Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động.

•    Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 3 năm 2010, tại nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng  đã tổ chức thành công khóa học huấn luyện về ATLĐ – VSLĐ cho 108 học viên của nhà máy.
•    Trong suốt 3 ngày đào tạo, 02 giảng viên chính là anh Lê Hà An – QĐ PX Hoàn nguyên và anh Phạm Bá Cương – Cán bộ ATLĐ – đã huấn luyện cho các học viên những kiến thức quan trọng về nội dung cơ bản của luật an toàn lao động, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động trong công tác AT – VSLĐ; đánh giá các yếu tố rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong sản xuất và biện pháp cải thiện điều kiện lao động…

III. Đào tạo vận hành dây chuyền sản xuất sắt xốp đợt 1.1. Thời gian đào tạo: Từ ngày 19/3 – 2/4/2010
2. Địa điểm:               Học lý thuyết ở hội trường (bếp ăn)
                           Thực hành quan sát thực tế tại phân xưởng
3. Giảng viên huấn luyện    : PTGĐ Đặng Văn Mấn.
4. Số lượng học viên tham gia khóa học:  136 người.
5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các CBCNV đi học:
-    Tham gia đầy đủ các buổi học, nghiêm túc tuân thủ theo các quy định của khóa học
-    Tất cả các CBCNV có tên trong danh sách bắt buộc học phải làm đầy đủ các bài kiểm tra, đảm bảo được kết quả cao.
Kết quả đào tạo sẽ là cơ sở để công ty đánh giá ý thức, năng lực của CBCNV, đồng thời cũng là cơ sở để công ty đưa ra những quyết định bổ nhiệm chức danh, bố trí vào ở trong khu nội trú (đối với những CBCNV nào ở xa)…
6. Mục đích
-    Tất cả các cán bộ, công nhân phải nắm vững về nguyên lý cấu tạo, vận hành, sử dụng, bảo dưỡng… các dây chuyền từng thiết bị để phục vụ ra sản phẩm đạt chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn.
-    Từ đó mỗi cán bộ, công nhân tự nhận thức được vai trò của cá nhân trong từng vị trí dây chuyền để sản xuất có hiệu quả cao nhất và tính kỷ luật trong dây chuyền.
-    Khi tiếp nhận chuyển giao công nghệ cán bộ, công nhân sẽ nêu các vấn đề với chuyên gia nước ngoài để giải thích, đào tạo sâu hơn khi có vướng mắc chưa hiểu và để đảm bảo khi nhận, bàn giao xong cán bộ, công nhân công ty có thể độc lập tự chủ trong vận hành sản xuất.
7. Nội dung: 03 chuyên đề.
    a/ Chuyên đề 1: Lò hoàn nguyên.
-    Nguyên lý cấu tạo lò hoàn nguyên.
-    Các thiết bị trong lò hoàn nguyên.
-    Các thiết bị phụ trợ cho lò hoàn nguyên.
-    Sấy lò
-    Vận hành lò hoàn nguyên khi sản xuất.
-    Bảo dưỡng lò.
    b/ Chuyên đề 2: Dây chuyền ép viên quặng.
-    Sơ đồ động học dây chuyền: Sơ đồ khối.
-    Các thiết bị.
-    Vận hành.
-    Bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ.
-    Các sự cố và cách khắc phục.
    c/ Chuyên đề 3: Lò than hóa khí.
-    Yêu cầu chỉ tiêu của khí than: CO.
-    Các loại lò khí than.
-    Nguyên lý của hình thành khí than: 5 phản ứng xảy ra trong lò.
-    Cấu tạo lò, vận hành.
-    Sấy lò.
-    Kỷ luật phối hợp với lò hoàn nguyên.
-    Hệ thống ép viên than.

 IV. Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động.•    Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 6 năm 2010, tại nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng, ban ATCQMT  đã tổ chức thành công khóa học huấn luyện về ATLĐ – VSLĐ cho 54 học viên của nhà máy.
•    Trong suốt 4 ngày đào tạo, 02 giảng viên chính là anh Hoàng Văn Hai – Phó ban ATCQMT và anh Phạm Bá Cương – Cán bộ ATLĐ – đã huấn luyện cho các học viên những kiến thức quan trọng về mục đích, ý nghĩa của công tác AT – VSLĐ, những quy định về công tác huấn luyện AT – VSLĐ (Thông tư 37/2005/BLĐTBXH); trình chiếu video ATLĐ, an toàn điện; cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (phương pháp  WISE); đánh giá các yếu tố rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong sản xuất và biện pháp  phòng ngừa.

V. Quản đốc phân xưởng đào tạo thực hành tại phân xưởng.

a/ Phân xưởng than hóa khí.
1. Đợt đào tạo lần 1.   
-    Thời gian đào tạo:  Từ ngày 15/6 – 30/6/2010.
-    Địa điểm đào tạo: Phân xưởng than hóa khí - Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
-    Nội dung đào tạo:
 + Học lý thuyết vận hành lò than hóa khí
            + Thực hành vận hành dây chuyền tại phân xưởng.
-    Giảng viên đào tạo:
-     + Nguyễn Thọ Hải – Giảng chính.
            + Đoàn Ngọc Chinh – Trợ giảng.
            + Nông Hoàng Váng – Trợ giảng.
            + Vũ Văn Thắng – Trợ giảng.
    - Số lượng công nhân được đào tạo: 30 người.
2. Đợt đào tạo lần 2.
-    Thời gian đào tạo:  Từ ngày 15/7 – 23/7/2010.
-    Địa điểm đào tạo: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
-    Nội dung đào tạo: + Học lý thuyết máy ép viên than.
                     + Thực hành vận hành tại phân xưởng.
                     + Bảo dưỡng.
-    Giảng viên đào tạo:
                     + Nguyễn Thọ Hải – Giảng chính.
                     + Đoàn Ngọc Chinh – Trợ giảng.
                     + Nông Hoàng Váng – Trợ giảng.
-    Số lượng công nhân được đào tạo: 36 người.
b/ Phân xưởng ép viên quặng.
-    Thời gian đào tạo: Từ ngày 2 – 7/7/2010.
-    Địa điểm đào tạo: Phân xưởng ép viên quặng – Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
-    Nội dung đào tạo:
      + Học lý thuyết vận hành dây chuyền tại phân xưởng ép viên quặng.
            + Thi lý thuyết.
            + Thực hành tại phân xưởng.
-    Giảng viên đào tạo:
       + Nguyễn Xuân Quý – Giảng chính.
             + Lê Ngọc Thọ - Trợ giảng.
             + Bế Lý Hôn – Trợ giảng.
             + Tô Ngọc Nghĩa – Trợ giảng.
             + Hà Vũ Bộ - Trợ giảng.
-    Số lượng công nhân được đào tạo: 49 người.
c/ Phân xưởng hoàn nguyên.
-    Thời gian đào tạo: Từ ngày 06 - 07/7/2010.
-    Địa điểm đào tạo: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
-    Nội dung đào tạo: Học lý thuyết vận hành dây chuyền lò hoàn nguyên.
-    Giảng viên đào tạo: Lê Hà An – Quản đốc phân xưởng.
-    Số lượng công nhân được đào tạo: 16 người.

VI. Khóa huấn luyện tổ trưởng sản xuất.

•    Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2010, tại nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng, Trường đào tạo và quản trị sản xuất PMC đã tổ chức thành công khóa huấn luyện  tổ trưởng sản xuất cho 30 học viên là những cán bộ quản lý cấp cơ sở của nhà máy.
•    Đây được coi là một trong những khóa huấn luyện có ý nghĩa rất quan trọng. Nó góp phần thiết thực để đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung có trình độ chuyên môn giỏi, đồng thời phát huy được tối đa tố chất quản lý. Những CB quản lý này sẽ là thế hệ nối tiếp cho nhà máy trong tương lai, góp phần vào sự phát triển “bền và vững”.

VII. Đào tạo tổ hóa nghiệm (Trung Quốc)
1. Tên khóa huấn luyện: Hóa phân tích do chuyên gia Trung Quốc hướng dẫn.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 13/7 – 12/9/2009.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Giảng viên huấn luyện: Chuyên gia Trung Quốc.
5. Số lượng học viên tham gia: 07 người

VIII.Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho CBCNV toàn nhà máy.
1. Thời gian thực hiện: Ngày 16/7/2010.
2. Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
3. Nội dung thực hiện: Kiểm tra tình hình sức khỏe cho CBCNV toàn nhà máy.
4. Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm giám định y khoa tỉnh Cao Bằng – dẫn đầu là bà Bế Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm.
5. Số lượng người tham gia: 384 người

IX. Huấn luyện nghiệp vụ PCCC
 

1. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 12 – 14/8/2010.
2. Địa điểm huấn luyện:   Tại nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
3. Đơn vị đào tạo:             Phòng nghiệp vụ PCCC tỉnh Cao Bằng, bao gồm:
    + Đ/c Nông Xuân Mèn – Trưởng phòng.
    + Đ/c Nông Duy Tiến – Giảng viên.
    + Đ/c Nông Anh Dần – Giảng viên.
4. Nội dung huấn luyện:
-    Ngày 12/8/2010: + Khai mạc khóa học.
    + Luật PCCC. Nghị định, thông tư và các văn bản quy định về công tác PCCC.
    + Kiến thức cơ bản về PCCC.
-    Ngày 13/8/2010: + Các động tác trong đội hình lấy nước từ trụ nước chữa cháy (rải vòi, lắp đầu nối, cuộn vòi, các tư thế cầm lăng, triển khai đội hình…)
    + Đội hình chữa cháy cứu người, cứu tài sản.
-    Ngày 14/8/2010: + Thực hành các đội hình đã học.
    + Kiểm tra lý thuyết tại hội trường.
    + Thông báo kết quả, bế mạc khóa học.
5. Số lượng học viên tham gia:  37 người.
6. Kết quả chung đạt được:
    Đảm bảo an toàn cho đợt tập huấn, công tác chuẩn bị tốt, kết quả 100% đạt yêu cầu.

X. Huấn luyện nghiệp vụ sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
2. Thời gian huấn luyện: Ngày 27/8/2010.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Nội dung huấn luyện:
-    Lý thuyết về các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình sản xuất.
-    Cách xử lý tình huống khi bị chấn thương, ngộ độc khí CO, ngộ độc thức ăn, điện giật…
-    Thực hành sơ cấp cứu nạn nhân ngộ độc, điện giật, ngừng tim, ngừng thở, bỏng, say nắng, say nóng, chấn thương do ngã cao, lăn cán, vật văng bắn…
5. Giảng viên huấn luyện:
-    Cán bộ trung tâm y tế dự phòng Cao Bằng:  Mã Thị Nông.
-    Cán bộ trung tâm y tế dự phòng Cao Bằng: Nguyễn Văn Chiêm.
6. Bộ phận tổ chức huấn luyện: Ban An toàn – Cảnh quan – Môi trường.
7. Số lượng học viên tham gia: 18 người.
1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 16 – 17/9/2010.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Nội dung huấn luyện:
-    Nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của mạng lưới ATVSV.
-    An toàn trong sản xuất công nghiệp.
-    Liên hệ thực tế các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.
-    Giới thiệu và hướng dẫn thao tác thực hành: Bán mặt nạ phòng độc, mặt nạ và bình dưỡng khí, quần áo chống lửa, bình khí CO2 và bình bột chữa cháy, lăng vòi chữa cháy.
5. Giảng viên huấn luyện:
-    Cán bộ chuyên trách ATLĐ: Hoàng Văn Hai.
-    Cán bộ chuyên trách ATLĐ: Phạm Bá Cương
-    Cán bộ chuyên trách ATLĐ: Linh Đức Huấn.
6. Bộ  phận tổ chức huấn luyện: Ban chấp hành công đoàn nhà máy.
7. Số lượng học viên tham gia: 18 người.

XI.  Đưa công nhân đi học tại nhà máy gạch Catalan (Bắc Ninh).

1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy gạch Catalan, Bắc Ninh.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 5 – 15/9/2010.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy gạch Catalan, Bắc Ninh.
4. Nội dung huấn luyện:
-    Học lý thuyết vận hành dây chuyền lò than (01 ngày).
-    Thực hành:    + Hướng dẫn thao tác xử lý tình huống.
                  + Thực tế vận hành lò than.
5. Giảng viên huấn luyện:
-    Các Quản đốc, Phó quản đốc, tổ trưởng của nhà máy gạch Catalan Bắc Ninh.
6. Số lượng học viên tham gia: 07 người.

XII. Huấn luyện kỹ năng hoạt động ATVSV.

1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 16 – 17/9/2010.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Nội dung huấn luyện:
    - Nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của mạng lưới ATVSV.
    - An toàn trong sản xuất công nghiệp.
    - Liên hệ thực tế các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.
    - Giới thiệu và hướng dẫn thao tác thực hành: Bán mặt nạ phòng độc, mặt nạ và bình dưỡng khí, quần áo chống lửa, bình khí CO2 và bình bột chữa cháy, lăng vòi chữa cháy.
5. Giảng viên huấn luyện:
    - Cán bộ chuyên trách ATLĐ: Hoàng Văn Hai.
    - Cán bộ chuyên trách ATLĐ: Phạm Bá Cương
    - Cán bộ chuyên trách ATLĐ: Linh Đức Huấn.
6. Bộ  phận tổ chức huấn luyện: Ban chấp hành công đoàn nhà máy.
7. Số lượng học viên tham gia: 18 người.
XIII.Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ đợt 4 năm 2010 đối với người lao động.
1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim tại Cao Bằng.
2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 22 – hết ngày 23/10/2010.
3. Địa điểm huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
4. Nội dung huấn luyện:
    - Nội dung cơ bản các luật của an toàn lao động.
    - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động trong công tác AT – VSLĐ.
    - Đánh giá các yếu tố rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong dây chuyền sản xuất của nhà máy và biện pháp cải thiện.
5. Giảng viên huấn luyện:
    - Hoàng Văn Hai
    - Linh Đức Huấn
6. Người tổ chức huấn luyện: Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng.
7. Số lượng học viên: 39 người.
8. Kết quả đạt được:
-    Loại giỏi đạt 36%
-    Loại khá đạt 23%
-    Loại trung bình đạt 28%
-    Không đạt là 13%
mirex.vn
Các bài viết liên quan