Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Sắt xốp

Sắt xốp

Dây hàn lõi thuốc Mirex

Dây hàn lõi thuốc Mirex

Với mục tiêu mở rộng ứng dụng của sắt xốp,Công ty Mirex đã hợp tác với các Công ty CP VLH Thiện Phúc nghiên cứu và sản xuất thành công Dây hàn lõi thuốc TP71T, sử dụng thành phần lõi thuốc từ bột sắt xốp Mirex

Kết nối cung cầu công nghệ 2016

Kết nối cung cầu công nghệ 2016

Chuyển giao công nghệ là con đường ngắn nhất để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, thúc đẩy hoạt động kết nối giữ cung và cầu về công nghệ chính là một trong những giải pháp để thúc đẩy nền kinh tế tiến bước trên con đường hội nhập.

SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

Hướng dẫn sử dụng SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON User manual)

MTAG Switzerland thăm và làm việc với Mirex

MTAG Switzerland thăm và làm việc với Mirex

Ngày 7/10/2015, MTAG Switzerland đã đến thăm và làm việc với nhà máy Mirex

SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

Hướng dẫn sử dụng SẮT XỐP MIREX (MIREX SPONGE IRON)

12