Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Nhà máy Cao Bằng > "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển Doanh nghiệp và kinh tế đất nước"

"Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển Doanh nghiệp và kinh tế đất nước"

Với tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nước sâu sắc,niềm trăn trở với khó khăn của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế nước ta, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong chi bộ. Ngay khi được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng triển khai Kế hoạch số 55-KH/ĐUKDN, tập thể lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong chi bộ Nhà máy SX sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng đã rất hào hứng và nhiệt tình hưởng ứng. Và đã bắt tay vào nghiên cứu tài liệu, cũng như đưa ra được những phác thảo ý tưởng, giải pháp, sáng kiến xuất phát từ những thực tiễn kinh nghiệm đã trải qua và tình hình hiện tại của đơn vị.

Lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong chi bộ đều là những người dầy dặn kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, trải qua nhiều vị trí công tác tại nhiều đơn vị khác nhau (Học viện, cơ quan doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh...) Vì thế chắc chắn trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong chi bộ sẽ đưa ra được những kế sách hay, ý tưởng đột phá, sáng tạo góp phần tạo động lực phát triển cho bản thân doanh nghiệp và kinh tế đất nước.


Mirex CB
Các bài viết liên quan