Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Nhà máy Cao Bằng > Đại hội chi bộ Nhà máy SX sắt xốp và Thép hợp kim

Đại hội chi bộ Nhà máy SX sắt xốp và Thép hợp kim

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 29/5/2015 chi bộ Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mặc dù thời gian qua, công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, đảng viên trong chi bộ đã cố gắng vượt mọi khó khăn hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ đầu. Qua một nhiệm kỳ, chi bộ nhà máy sản xuất sắt xốp đã đạt được một số thành tích nhất định: "Sản phẩm sắt xốp của nhà máy Mirex Cao Bằng đã được thị trường trong nước và quốc tế chấp nhận và đặc biệt sản phẩm sắt xốp đã được Tổng cục công nghiệp Bộ quốc phòng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, và năm 2014 công ty Mirex đã được chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ. Bộ Khoa học – Công nghệ, UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt Dự án KHCN, cấp kinh phí nghiên cứu (trong giai đoạn 2014 – 2015) để công ty Mirex nâng cao chất lượng sắt xốp và sản xuất thử nghiệm thép hợp kim.Tổng doanh thu đạt 30 tỷ đồng, nộp ngân sách: 7 tỷ đồng. Đảm bảo công ăn việc làm số cán bộ, công nhân lao động hợp đồng dài hạn. Đảm bảo lương bình quân 3 triệu đồng tháng/người. Các chế độ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định của luật pháp đều được đảm bảo." (Báo cáo chính trị chi bộ NM SX sắt xốp & Thép hợp kim nhiệm kỳ 2010 2015).

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, và đã bầu ra được Ban chi ủy mới gồm các đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Xuân Liêu:   Bí thư
2. Đ/c Trịnh Xuân Lục: Phó bí thư
     3. Đ/c La Thị Chinh: Ủy viên

DH Chi bo
Ảnh: Đồng chí Huỳnh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Cao Bằng chúc mừng Ban chi ủy mới

Đại hội chi bộ Nhà máy sản xuất sắt xốp – thép hợp kim nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu cao ý chí quyết tâm của toàn thể đảng viên, năng động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới, hội nhập và phát triển doanh nghiệp bền vừng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Mirex CB
Các bài viết liên quan