Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Báo chí viết về Mirex > Lễ bảo vệ 02 luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu nhóm thép tiên tiến (thép AHSS và thép DP) từ sắt xốp MIREX

Lễ bảo vệ 02 luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu nhóm thép tiên tiến (thép AHSS và thép DP) từ sắt xốp MIREX

Ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2018 diễn ra 2 buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật tại “Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự” và “Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự”. Luận án nghiên cứu về nhóm thép tiên tiến (thép AHSS và Thép DP) được nấu luyện từ sắt xốp MIREX.
 
Ảnh 1: Nghiên cứu sinh Đinh Văn Hiến chụp ảnh cùng các Giáo sư, Phó GS – TS trong buổi bảo vệ Tiến sĩ thành công tại Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự.

 
Ảnh 2: Nghiên cứu sinh Trần Công Thức chụp ảnh lưu niệm cùng các Giáo sư, Phó GS – TS trong buổi bảo vệ Tiến sĩ thành công tại Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

Trong buổi bảo vệ các Giáo sư, Phó Giáo sư – Tiến sĩ đánh giá cao nghiên cứu của các nghiên cứu sinh, nhóm giáo viên hướng dẫn và nhóm nghiên cứu thép. Đồng thời khẳng định triển vọng mới về ứng dụng sắt xốp, về thép DP, Thép AHSS và về thép nấu luyện từ sắt xốp MIREX nói chung.
 

Ảnh 3: Nhóm nghiên cứu thép MIREX chụp ảnh lưu niệm tại Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

mirex.vn
Các bài viết liên quan