Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Trang chủ > Hình ảnh về mirex

Đại hội chi bộ Nhà máy sx sắt xốp và thép hợp kim


Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Nhà máy sx sắt xốp và thép hợp kim ngày 29/5/2015
Tác giả: Mirex CB. Số lượt xem: 1079. Ngày tạo: 6/5/2015.

Giới thiệu MIREX

Giới thiệu MIREX
Tác giả:
mirex.vn
Số lượt xem:
3909

Các văn bản hỗ trợ của nhà nước

Các văn bản hỗ trợ của nhà nước
Tác giả:
mirex.vn
Số lượt xem:
1522

Sản phẩm - Hoạt động sản xuất

Sản phẩm - Hoạt động sản xuất
Tác giả:
mirex.vn
Số lượt xem:
1895

Các lãnh đạo nhà nước thăm nhà máy

Các lãnh đạo nhà nước thăm nhà máy
Tác giả:
mirex.vn
Số lượt xem:
1681